14/04/2024

Älykkäät RFID-seurantaratkaisut varastonhallintaan ja muille teollisuuden toimialoille

RFID-seuranta: älykkäät ratkaisut RFID-nippusiteillä ja lisätarvikkeilla

HellermannTyton on kehittänyt RFID-nippusiteitä, lisätarvikkeita ja RFID-lukijoita RFID-seuranta- ja tunnistusprosessien tehostamiseksi.

Sovellusten monipuolisuus tekee RFID-teknologiasta ainutlaatuisen:

 • Tuotannon tehokkuuden lisääminen: Monet vaiheet voidaan poistaa, koska nippusiteet RFID-tunnisteilla sisältävät useita toimintoja, esimerkiksi sidonta, kiinnitys, niputtaminen, merkinnät, tuotteen turvallisuustunnisteet ja tuotteiden RFID-seuranta.

 

 • Merkitse ja tunnista tuotteet luotettavasti myös ankarissa ympäristöissä: RFID-tunnisteeseen tallennetut tiedot pysyvät luettavissa myös äärimmäisissä tuotanto- ja käyttöympäristöissä milloin tahansa

 

 • Tuotteiden turvallinen merkintä ja tunnistaminen myös vaativissa käyttöympäristöissä: RFID-tunnisteen tallennetut tiedot pysyvät luettavina myös äärimmäisissä tuotanto- ja toimintaympäristöissä

 

 • Tukisovellukset teollisuus 4.0:ssa: älykkään tehtaan mahdollisuudet on lähes rajattomat. Nykyään nippusiteitä käytetään lähes kaikilla toimialoilla – RFID-tekniikkaa hyödyntämällä on paljon mahdollisuuksia tukea Smart Factorin-käsitettä.

 

Tuotevalikoima

Mikä RFID on?

Radiotaajuustunnistus (RFID) on älykäs ratkaisu tuotteiden tunnistamiseen, sarjanumerointiin ja seurantaan useilla tellisuuden aloilla. Katso tämä video saadaksesi selville, kuinka RFID toimii ja miten sitä voidaan soveltaa eri teollisuustarkoituksiin:

RFID-tägien edut

Useita yhdistettyjä toimintoja: nippuside toimii tietovälineenä, tuotetunnuksena ja kaapelin sidontana - kaikki samanaikaisesti

 • Tunnistus RFID-tägin yksilöllisen ohjelmoinnin ansiosta
 • Nopea ja paperiton tietojen luku
 • Kirjoitusvirheiden eliminointi raporteissa
 • Työajan lyhentyminen vähentyneen paperityön ansiosta
 • Laitteiden ja varaston kontrolloitu hallinta
 • Tietoa on mahdollista tallentaa enemmän kuin viivakoodeilla
 • Täyttää lainsäädännön vaatimukset
 • Helppo ajantasaisen tiedon jakaminen
 • Laitteiden tarkastuksien, huoltotöiden jne. hallinta
 • Luotettava toiminta vaikeissa käyttöympäristöissä, esimerkiksi märissä, pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa; syövyttävissä ympäristöolosuhteissa; altistettuna tärinälle ja iskuille
 • Kosketusta tai näköyhteyttä ei tarvita

Mihin RFID:tä käytetään?

RFID-seurantaa käytetään monilla teollisuuden aloilla. Materiaalin, transponderin, lukuetäisyyden ja käyttöympäristön yhdistelmän pohjalta päätetään sen käytöstä.

RFID-seuranta varastonhallinnassa

RFID-seuranta varastonhallinnassa

Hyvä esimerkki on omaisuuden hallinnan seuranta, jossa RFID-järjestelmät yksinkertaistavat arvokkaiden työkalujen tai laitteiden tunnistamista ja hallinnointia. Tällöin merkinnällä varustettavaan tuotteeseen tarvitsee asentaa vain yksi HellermannTyton RFID-nippuside, joka on ohjelmoitu yksilöllisellä koodilla.
Voit joko yhdistää ennalta ohjelmoidun koodin tietokantaan tai lisätä erityisiä koodivaatimuksia tietokannan tarpeiden mukaan.
 

Lue esimerkki RFID-seurannasta tapaustutkimuksistamme englanninkielisessä blogissamme HellermannTyton Blog.

Se, että jokainen osa on jäljitettävissä, hyödyttää tavaroiden vastaanottamista. Kustannuksista tulee läpinäkyvämpiä, prosessivaihtoehtoja voidaan optimoida. RFID:llä varustettujen -kaapeleiden väärinkäyttö on täysin mahdotonta: kun kaapeliliitin on katkaistu, sitä ei voida käyttää uudelleen - koska jokaisella RFID-tagilla on yksilöllinen ID-tunniste. RFID-nippusiteet varmistavat niille tallennettujen tietojen aitouden.

RFID-seuranta tuuliturbiinien parissa työskennellessä

RFID-seuranta tuuliturbiinien parissa työskennellessä

Toinen esimerkki RFID-seurannasta on offshore-tuulipuisto. Insinöörien on otettava yleisesti käytettyjä arvokkaita työkaluja ja laitteita mukaan paikan päälle korjaus- tai huoltotöiden suorittamiseksi.Inventaarion hallintaa ja/tai laitteen sijainnin tunnistamista varten voidaan siihen sitoa RFID-nippuside. Ohjelmoidut tiedot voidaan yhdistää tietokantaan, joka toimii tiedotus- ja hallintatyökaluna työkalujen helppoon seurantaan.

 

NFC-tekniikan avulla (lyhyen matkan langaton teknologia) insinöörit voivat kommunikoida RFID-nippusiteen kanssa käyttämällä sovellusta tietokoneissaan. Näin on esim. mahdollista kirjata laite ulos ennen käyttöä ja kirjata se takaisin töiden suorittamisen jälkeen. Tällaisesta järjestelmästä koituva suuri etu on pysyvä valvonta, josta hyötyvät näiden arvokkaiden laitteiden käyttäjät ja hallinnoijat.

Lue aiheesta lisää tästä RFID-seurannan esimerkistä RFID-blogimme artikkelissa.

RFID-seuranta vaativassa käyttöympäristössä

RFID-seuranta vaativassa käyttöympäristössä

Jos tuotantolaitoksen olosuhteet ovat äärimmäisiä, eri materiaaleista valmistetut RFID-nippusiteet ovat ihanteellinen ratkaisu.Esimerkiksi hydraulinen huolto. Täällä yhdistyvät äärimmäiset olosuhteet. Seos, jossa oli hydrauliöljyä, ruuviliuosta ja likaa, tahri tavanomaisen tuotemerkinnän, kunnes se ei enää ollut luettavissa. Tämä oli huoltohenkilöstölle erittäin ongelmallista. He eivät enää kyenneet tunnistamaan, minkä tyyppistä letkua he olivat käsittelemässä. Mikä on letkun maksimaalinen painekuormitus? Milloin letku oli valmistettu ja asennettu? Kuka työskenteli viimeksi letkun parissa?

Huoltoyrityksen ratkaisu oli käyttää HellermannTyton haponkestäviä RFID-teräsnippusiteitä, joihin öljy tai lämpö eivät vaikuta.

RFID-seuranta rakennusteollisuudessa

RFID-seuranta rakennusteollisuudessa

RFID-seurannassa on lukuisia muita sovellusalueita, kuten nosturin kokoaminen. Yksi esimerkki: aikaisemmat tuotemerkinnät olivat vaikeapääsyisiä ja niitä ei enää voitu lukea, koska asiakkaan toivomuksesta oli levitetty useampia maalikerroksia. Nyt käytettäessä HellermannTyton RFID-nippusiteitä tunnistamista varten tiedot pysyvät jatkuvasti luettavina, koska siru on koteloitu ja kestää vaikeita käyttöympäristöjä tai maalikerroksia.

Lue lisää englanninkielisestä RFID-blogistamme.

RFID-seuranta ajoneuvoteollisuudessa

RFID-seuranta ajoneuvoteollisuudessa

Prosessit yksinkertaistetaan ja optimoidaan myös komponenttien jäljitettävyyden suhteen esimerkiksi vikojen, muistutuksien tai huoltovälien seurannan kohdalla.
Tai tuotteiden merkitsemissä yleensä, kuten ajoneuvojen osien kokoonpanossa.

Tässä RFID-nippuside toimii myös turvallisuustekijänä ollen luotettavampi ja vaivattomampi kuin perinteiset merkintäratkaisut. Jos nippuside tuli katkaistuksi, sitä ei voida käyttää uudellen.


RFID-nippusiteiden tietojen luotettavuus on siten taattu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että on mahdollista tarkasti jäljittää, kuka työntekijä on asentanut tietyn osan tai komponentin millä ominaisuuksilla, missä tehtaassa ja minä päivämääränä.

Tarjoamamme tuotteet älykkääseen RFID-seurantaan

RFID-seuranta varastonhallintaan: Kaikkia HellermannTyton RFID -tuotteita voidaan käyttää tuotteiden turvaamiseen, sarjanumerointiin, jäljittämiseen ja tunnistamiseen resurssienhallinnan, sähköisen tarkastuksen, varastoinnin, jakelu- ja vuokrauspalveluiden sekä ylläpito- ja korjausrutiinien hallinnan helpottamiseksi.

RFID nippusiteet

Polyamidinippusiteet joko HF– tai LF-taajuudella - T50RFID

Polyamidinippusiteet joko HF– tai LF-taajuudella

RFID-nippusiteet tarjoavat innovatiivisen ratkaisun selkeään ja nopeaan tuotteiden RFID-seurantaan.

Polyamidinippusiteet on varustettu RFID-transponderilla ja siksi niissä yhdistyvät tavanomaisten nippusiteiden ja RFID-teknologian lukuisat edut.

RFID-nippusiteet metallihiukkasilla ja RFID-tägillä - MCTRFID

RFID-nippusiteet metallihiukkasilla ja RFID-tägillä

Valmistusprosessissa nippusiteen materiaaliin lisätään metallihiukkasia joten ne ovat magneettisesti ja röntgenillä havaittavia (havaittavuus riippuu käyttökohteesta). Tuotteet ovat erityisesti kehitetty sellaisille teollisuudenaloille, joilla saastumisen mahdollisuus on ongelma, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.


Nippusiteitä soveltuvat tuotteiden turvaamiseen, sarjoittamiseen, seurantaan ja tuotteiden tunnistamiseen esim. elintarviketuotannossa ja kemian- ja lääketeollisuudessa laadunvalvonnan tukemiseksi.

Haponkestävästä teräksestä valmistetut nippusiteet HF- ja UHF RFID-tägillä - MBTRFID

Haponkestävästä teräksestä valmistetut nippusiteet HF- ja UHF RFID-tägillä

Haponkestävästä teräksestä (SS316) valmistetut RFID-nippusiteet on varustettu korkean taajuuden (HF) tai erittäin korkean taajuuden (UHF) RFID-tägillä.

Nämä teräsnippusiteet ovat ihanteellisia tuotteen tunnistamiseen kaikissa vaikeissa käyttöympäristöissä, joissa suuri silmukan vetolujuus ja mekaaninen kestävyys ovat tärkeitä.

RFID-tägillä varustetut lisätarvikkeet RFID-seurannassa

HEXTAG - korkeataajuus (HF)

HEXTAG - korkeataajuus (HF)

HEXTAG on valmistettu polyamidi 6.6-materiaalista ja varustettu HF-taajuuden RFID-tägillä.

Keskellä oleva reikä mahdollistaa yksinkertaisen asennuksen sovelluksiin, joissa RFID-nippusidettä ei voida käyttää.

CRADLE - korkeataajuus (HF)

CRADLE - korkeataajuus (HF)

RFID-CRADLE on valmistettu TPU-materiaalista ja voidaan kiinnittää HellermannTyton-nippusitellä.

RFID-lukijat parantavat prosessin luotettavuutta ja laatua

Kannettava RFID-lukija

Kannettava RFID-lukija

HS9-kannettavat RFID-lukijat on suunniteltu lukemaan LF-tägejä ja kirjoittamaan HellermannTyton RFID -nippusiteisiin ja lisätarvikkeisiin asennettuihin HF-tägeihin tai lukemaan niitä.

HS9-lukija on saatavana matalan taajuuden (LF, 125 kHz, vain luku) ja korkean taajuuden (HF, 13,56 MHz, luku ja kirjoitus) RFID-tägeille.

RFID - lukija - pöytämalli

RFID - lukija - pöytämalli

RFID-DT22 -lukija työpöytäkäyttöön on suunniteltu lukemaan ja kirjoittamaan HellermannTyton RFID -nippusiteisiin ja lisätarvikkeisiin asennettuja korkeataajuuksisia (HF 13,56 MHz) RFID-tägejä.

Lukijat toimivat rajapintana RFID-tägien ja tietokonejärjestelmien tai tietokantojen välillä. Radioaallot lähettävät RFID-tägin tiedot lukijalle siten, että kosketukseton lukeminen ja / tai tietojen kirjoittaminen on mahdollista.

Mikä on RFID?


Radiotaajuustunnistus (RFID) on yleinen termi radioaaltoja käyttäville tekniikoille, jotka tunnistavat automaattisesti kohteet tai ihmiset. Tiedonsiirtoon vaikuttavat sähkömagneettiset aallot.

Jotta RFID ylipäänsä tunnistettaisiin, tarvitsevat tunnistettaviksi halutut tavarat, koneet, laitteet niin sanotun RFID-transponderin tai RFID-tägin, joka sitten voi vastata lukijalaitteen pyyntöön. Tämä tapahtuu radioaaltojen kautta, mikä selittää järjestelmän nimen ja varmistaa, että transponderin ja lukijalaitteen välillä ei tarvita suoraa kosketusyhteyttä.


Mikä on RFID? Mikä on RFID?

RFID-tekniikka mahdollistaa tiedon välittämisen tavaroille, koneille ja laitteille ilman kosketusta ja näköyhteyttä.

HellermannTyton tarjoaa valikoiman passiivisia RFID-tekniikoita (RFID-tägillä varustettuja nippusiteitä ja lisätarvikkeita), joita voidaan lukea RFID-lukulaitteilla nopeaan ja tarkkaan raportointiin.

Passiiviset RFID-tägit nippusiteissä soveltuvat esimerkiksi seuraaviin sovelluksiin:

 • Resurssi- ja omaisuudenhallinta
 • Varkauden estäminen ja jäljitettävyys
 • Turvamerkintä
 • Kunnossapito ja huolto
 • Osallistumistarkastus ja ajan rekisteröinti
 • Vuototunnistus
 • Matkatavaroiden merkitseminen
 • Ajoneuvon tunnistus
 • Automaatioprosessit

Liike-elämässä on yhä kasvava tarve varmistaa kalibroinnin, paikannus- ja kunnossapitovaatimusten jäljitettävyys ja kirjaaminen nykyisten laatu- ja akkreditointistandardien mukaisesti.