17/06/2024

Innovatiiviset kaapelijatkokset eri käyttökohteisiin

RELICON-valujatkos – luotettava ja turvallinen kaapelijatkos eri käyttökohteisiin

RELICON-valujatkokset soveltuvat yleiskäyttöön suoralla tai haaroitetulla rakenteella kaapelijatkoksena pienjännitekäyttökohteissa. Valujatkokset ovat verkonrakentajien, energiahuoltoyritysten, teollisuuden ja sähkötukkukaupan suosima kaapelijatkos maakaapeleiden luotettavaan jatkamiseen ja haaroittamiseen.

Kaapelijatkokset ovat välttämätön osa sähköasennuksia ja lopputuloksen on oltava luotettava. Kaapelijatkos suojaa jatkosliittimiä ja kaapeleita kosteudelta, pölyltä ja vieraiden esineiden tunkeutumiselta.

Tuotevalikoima

 

RELICON-valujatkos suojaa kaapelijatkoksen luotettavasti - myös äärimmäisissä käyttöolosuhteissa. Lisätietoja videolla:


RELICON-valujatkokset ovat vedenpitäviä. Valujatkoksia on saatavana erikokoisina suorana. i-Line-sarjan jatkona ja myös Y-Line- ja T-Line-sarjan haaroitusjatkona tai PA-sarjan suorana haaroitusjatkona. Tuotteet soveltuvat laaja-alaisesti eri käyttökohteisiin: veden alaisiin asennuksiin, maakaapeleiden jatkoksi, pinta-asennuksiin tai asennuskanaviin.


RELICON-valujatkokset kestävät ympäristövaikutuksia ja ovat myrkyttömiä. HellermanTytonilla on tuoteohjelmassa polyuretaani-pohjaisia valuhartseja (esim. PUR 33 -hartsi). Tämä soveltuu kaapelijatkoksiin pienjänniteverkoissa.


cable jointing: Relicon i-joint cable jointing: Relicon i-joint

Valuhartsin turvallinen ja luotettava annostelu kaapelijatkoksissa SF-teknologialla.

Relicon save filling system bag

Optimoitu "Safe Filling" (SF) -annostelujärjestelmä varmistaa, että asentaja on suojattu kosketukselta valuhartsiin ja kovettimeen, kun ne sekoitetaan ja jatkoskotelo on täytetty.

Tämä tarkoittaa, että työskentely RELICON-valujatkospakkausten kanssa on aina turvallista, siistiä ja tehokasta.

Läpinäkyvä valuhartsipakkaus yhdistetään jatkoskoteloon täyttösuuttimen ja adapterin avulla jolloin valuhartsiseos voidaan kaataa helposti. Valuhartsien erinomaiset virtausominaisuudet tekevät kaatamisesta yksinkertaisen ja läpinäkyvä jatkoskotelo takaa optimaalisen visuaalisen hallinnan täyttöprosessissa koko ajan.

Valuhartsipakkauksessa oleva rengas helpottaa erityisen SF-täyttösuuttimen käsittelyä ja liittämistä jatkoskoteloon. Kun täyttösuutin on kiinnitetty tukevasti valuhartsipakkaukseen  adapterirenkaalla, suutin liitetään jatkoskotelon yläosan täyttöaukkoon.


RELICON Safe filling technology RELICON Safe filling technology


Vaihe 1: Poista läpinäkyvä kaksikammioinen pakkaus alumiinisesta suojapussista.
Vaihe 2: Avaa hartsin ja kovettimen välinen kylmätiiviste puristamalla pakkausta.
Vaihe 3: Sekoita hartsi ja kovetin huolellisesti puristelemalla pakkausta eri puolilta.


RELICON Safe filling technology RELICON Safe filling technology


Vaihe 4: Värin muuttuminen vihreäksi osoittaa, kun hartsi ja kovetin ovat täysin sekoittuneet.
Vaihe 5: Paina täyttösuutin tiukasti kiinni adapterirenkaaseen.
Vaihe 6: Täyttösuutin kiinnittyy luotettavasti jatkoskotelon yläosaan ja tekee valetusta hartsista kuplattoman.

Oikea kaapelijatkos käyttökohteeseen

Suora valujatkos pienjännitekäyttökohteisiin

Suora valujatkos

RELICON i-Line - suorat valujatkokset  pienjänniteverkkojen kaapelijatkoksiin. Ne soveltuvat kaapeleille, joiden vaippamateriaalit ovat PVC, XLPE, PE tai EPR.

Käyttö: Kaapelijatkoksiin pienjännitekäyttökohteissa maakaapeleille, vedessä, ulko- tai  sisäasennuksissa.

Haaroitus valujatkos

Haaroitus valujatkos

RELICON T-Line- ja Y-Line- haaroitus valujatkokset kaapelin jatkamiseen pienjänniteverkoissa.
Soveltuvat kaapeleille joiden vaippamateriaalit ovat PVC, XLPE, PE tai EPR.

Käyttö: Kaapelijatkoksiin pienjännitekäyttökohteissa maakaapeleille, vedessä, ulko- ja sisäasennuksissa.

Suora haaroitusvalujatkos, PA-sarja

Suora haaroitusvalujatkos, PA-sarja

PA-11 58/230 ja PA-13 95/420 ovat suoriin kaapelihaaroituksiin soveltuvia valujatkoksia jotka täytetään joko Reliflex-valuhartsilla tai PUR 33 -valuhartsilla. Liittimestä riippuen käytetään kaapelin jatkamiseen tai suoraan haaroittamiseen. Soveltuvat polymeerikaapeleille ja PVC-, XLPE-, PE- tai EPR- vaippamateriaaleille.

Käyttö: Pienjänniteverkot sekä signaali- ja tietoliikennekaapelit, ulkovalaistuksen kaapeleiden korjaus, maakaapelit, vedessä sekä ulko- ja sisäasennuksissa.

Suora haaroitusvalujatkos, PAH-sarja

Suora haaroitusvalujatkos, PAH-sarja

PAH-2 130/300, PAH-3 135/360 ja PAH-4 140/420 ovat suoriin kaapelihaaroituksiin soveltuvia valujatkoksia. PAH-2, PAH-3 ja PAH-4 täytetään joko Reliflex-valuhartsilla tai PUR 33 -valuhartsilla. Liittimestä riippuen käytetään kaapelin jatkamiseen tai suoraan haaroittamiseen. Soveltuvat polymeerikaapeleille ja PVC-, XLPE-, PE- tai EPR- vaippamateriaaleille.

Käyttö: Pienjänniteverkot sekä signaali- ja tietoliikennekaapelit, ulkovalaistuksen kaapeleiden korjaus, maakaapelit, vedessä, ulko- ja sisäasennuksissa.

RELICON valuhartsikompetenssit: Luotettava kaapelijatkos pien- ja keskijänniteverkoissa:

2-komponentti polyuretaani valuhartsi RELICON PUR 33 pienjännitekäyttökohteisiin

Relicon PUR 33

RELICON PUR 33 -valuhartsi on suunniteltu pienjänniteverkkojen kaapelijatkoksien sähköiseen eristämiseen ja mekaaniseen suojaamiseen. Soveltuu myös mekaaniseksi ja kosteussuojaksi keskijännitekaapeleiden jatkoksissa. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

2-komponentti kylmävalumassa RELICON Reliflex (pienjännitekäyttökohteisiin)

Relicon Reliflex

RELICON Reliflex -valuhartsi on myrkytön kylmävalumassa, jonka materiaali pohjautuu hiilivetyihin. Erittäin hydrofobinen hartsi on suunniteltu sähköiseen eristämiseen ja kosteudelta suojaamiseen vaativissa kaapeliliitoksissa.

Käyttökohteet: Märkiin tai kosteisiin sisä- ja ulkotiloihin.

2-komponentti polyuretaani tiivistysmassa RELICON PUR DS

Relicon PUR DS

RELICON PUR DS -valuhartsi on kemiallisesti tiksotrooppinen, yleiskäyttöinen polyuretaanitiivistemassa. Soveltuu esim. seinien läpivientien tiivistämiseen sekä muihin täyttö- ja tiivistyskäyttökohteisiin.