14/04/2024

Toimitusehdot

HellermannTyton, Vantaa, toimitusehdot 2.1.2022

 Yleistä

Näitä toimitusehtoja sovelletaan HellermannTyton, Vantaa, kanssa tehtävissä kaupoissa. Ainoastaan kirjallisesti sovitut poikkeavat toimitusehdot sitovat myyjää.
 

 Hinnat

Tarjouksissa ja hinnastoissa ilmoitetut hinnat ovat ilman arvonlisäveroa.
Mikäli hintaan perustuvaa valuuttaa tai valuuttakurssia ei ole tarjouksessa tai hinnastossa ilmoitettu, hinnat perustuvat siihen valuuttaan, jolla myyjä on tavarat ostanut ja tarjouspäivän viimeiseen Euroopan Keskuspankin ko. valuutan noteeraamaan myyntikurssiin.
Mikäli valuuttakurssit toimituspäivään mennessä muuttuvat, myyjällä on oikeus vastaaviin
hinnanmuutoksiin. Mikäli tuotetta on ostajaa varten, tämän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja tilausta vastaan, pidetty varastossa, laskutetaan ne tavaran saapumispäivän hinnoin. Mikäli viranomaisen toimenpiteet aiheuttavat muutoksia hinnoitteluun, pidätämme oikeuden vastaaviin hinnanmuutoksiin.
 

 Toimitusehdot

Ellei erikseen sovita, koskevat annetut hinnat tavaraa toimitusehdolla DAP HellermannTyton määrittelemä rahtiterminaali Helsinki, Incoterms 2010. Jokaisesta tilauksesta veloitetaan pakkaus- ja lähetyskulut.
Toimitus tapahtuu ostajan vastuulla. Pidätämme itsellämme oikeuden vakuuttaa lähetys ostajan kustannuksella.
 

 Maksuehto

14 pv netto alkaen laskutuspäivästä.
 

 Pientilausmaksu

Tilauksista, joiden nettoarvo on alle 150,00 EUR, alv 0 %, veloitamme 25,00 EUR, alv 0 %, pientilausmaksun.
 

 Viivästyskorko

Viivästyneistä maksuista veloitamme viranomaisten vahvistaman kulloinkin voimassaolevan viivästyskoron.
 

 Takuu

Toimitetuille tuotteille on voimassa ko. tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen takuu, joka yleensä merkitsee valmistajan valinnan mukaan virheellisen tuotteen vaihtamista virheettömään tai tuotteen kunnostamista virheettömään kuntoon.
 

 Omistusoikeuden 
 siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy silloin, kun koko sovittu kauppahinta on maksettu, ellei kirjallisesti ole toisin myyjän puolelta vahvistettu.
 

 Palautukset

Muiden kuin virheellisten tai väärin toimitettujen tuotteiden palautuksesta on kussakin tapauksessa sovittava erikseen. Tällaisissa tapauksissa voidaan tavara ottaa takaisin ainoastaan sillä edellytyksellä, että se on käyttämätön ja avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessa sekä palautus tapahtuu yhden kuukauden kuluessa toimituksesta. Jos tavara on erikseen tilattu ostajaa varten valmistajalta, on palauttamisen hyväksymisen ehtona edellisten lisäksi se, että valmistaja hyväksyy palautuksen. Hyväksytyistä palautuksista hyvitämme enintään 80 % tuotteen laskutetusta hinnasta.
 

 Ylivoimainen este

Mikäli ylivoimainen este, joksi katsotaan myös lakko, työsulku, konehäiriö, vienti- ja tuontikielto tai muu sellainen ylivoimainen tapahtuma, jota ei ole voitu ottaa huomioon kauppaa päätettäessä, estää toimituksen tai viivästyttää sitä, emme vastaa ostajalle aiheutuvasta vahingosta. Muista syistä johtuvien viivästymisien sattuessa on ostaja oikeutettu ainoastaan peruuttamaan toimittamatta oleva osa tilauksesta.
 

 Muistutukset

Kaikki kauppaa koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tehdessään tilauksen ostajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut ehdot.
 

 Muut
 sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot NL 01.

                                
                                  Pidätämme oikeuden toimitusehtojen muuttamiseen.